Vertaislaina

Vertaislaina on uudenlainen lainamalli, jossa yksityishenkilöt hakevat toisiltaan lainaa melko vapaasti määriteltävillä ehdoilla.  Lainan hakija ilmoittaa, millaista lainaa hän hakee: kuinka suurta, millaisella korolla. Hän voi asettaa lainalle vakuuksia yms. tai muilla keinoilla osoittaa maksukykynsä. Sijoittajat tekevät sitten tämän hakemuksen pohjalta valinnan, haluavatko he rahoittaa lainaa, vai katsovatko he anotun lainan liian riskialttiiksi kohteeksi. Yhdellä lainalla voi olla monta lainan antajaa, jolloin yksittäisen sijoittajan riski jää pieneksi.

Tällä tapaa vertaislaina tekee lainan hakemisesta puhtaasti vapaiden markkinoiden periaatteisiin pohjautuvan prosessin. Jos hakija ei saa kuin kohtuuttoman korkeakorkoista lainaa, tälle on todennäköisesti perustelu: hänen maksukykynsä ei ole syystä tai toisesta vakuuttava.

Vertaislaina tarkoittaa lainaustoimintaa, jossa yritys tai yksityishenkilö ottavat tai antavat lainaa toinen toisilleen, kun tavallisen lainan tapauksessa lainan antaa rahoitusalan yhtiö tai pankki. Tyypillisesti vertauslainan ottaja ja antaja tunnistautuvat verkkopalvelussa pankkitunnuksillaan, eikä ottajan ja antajan välillä ole henkilökohtaista kanssakäymistä. Vertaislainan laina-aika on tyypillisesti lyhyt ja lainan määrä on yleensä pienempi kuin vaikkapa pankin tarjoamissa asuntolainoissa.

Vertaislainalla on monta antajaa

Yleensä vertaislainan ottaa yksi henkilö, mutta sillä on kymmeniä antajia. Toisin sanoen lainan antamisen riski hajaantuu usean henkilön välille. Samalla hajaantuu tietysti sen korkojen tuoma tuotto. Koska vertaislainojen hakijoiden kyky maksaa lainansa takaisin on usein heikompi kuin pankkilainojen, voidaan vertaislainan antamista pitää riskisijoituksena. Arviolta vähintään viisi prosenttia vertaislainojen hakijoista epäonnistuu lainan takaisin maksamisessa.

Vertaislainaan liittyy yleensä vähemmän lainanhoitokuluja kuin muihin lainatyyppeihin. Etenkin pikavipeistä vertaislainat erottuvat tässä suhteessa edukseen. Vertaislainapalveluita tarjoavien nettisivujen kautta lainajärjestelyt hoituvat automaattisesti. Toisaalta vertaislainan korko on tyypillisesti selvästi korkeampi kuin tavallisissa pankkilainoissa ja kulutusluotoissa, etenkin, jos lainan hakijalla ei ole antaa lainalle kunnon vakuuksia, kuten omistusasuntoa tai muuta omaisuutta. On kuitenkin vaikea esittää, millainen on tyypillinen vertaislainan korko, sillä korkotaso määräytyy kullakin markkina-alustalla kysynnän ja tarjonnan mukaisesti huutokauppaperiaatteella. Voidaan ajatella korkotason liikkuvan yleensä 10 ja 30 prosentin välimaastossa.

Kuluttajavirasto on huolissaan vertaislainoista

Vertaislainoja annetaan paljon helpommin kuin tyypillisiä pankkilainoja. Tähän liittyy samankaltaisia riskejä kuin pikavippeihin. Maksukyvytön hakija saattaa vertaislainojen myötävaikutuksella pahimmillaan joutua syvenevään velkakierteeseen. Tarkkoja tietoja vertaislainojen pitkän tähtäimen vaikutuksista ottajien maksukykyyn ja luottokelpoisuuteen tai lainan antajien saamaan tuottoon ei ole.

Kuluttajavirasto on ollut huolestunut vertaislainojen yleistymisestä. Samalla, kun pikavippiyritykset on vähitellen saatu lainsäädännöllä enemmän ruotuun, vertaislainat ovat yhä niin uusi juttu, ettei niihin ole ehditty kunnolla vielä reagoida. Varmasti lähivuosina tulee yhä enemmän valvontaa ja lainsäädäntöä, joka rajoittaa vertaislainojen ottamista ja antamista. Siihen asti on suositeltavaa, että vertaislainaan suhtaudutaan tietyllä kriittisyydellä, ettei liian moni lainan ottaja joutuisi velkakierteeseen ja ettei liian moni lainan antaja menettäisi rahaa riskisijoituksessaan.

Vertaislainat tekevät tuloaan

Suomeen on rantautumassa haastajia pahamaineisille pikavippifirmoille. Uudet toimijat tarjoavat meille nyt niin kutsuttua vertaislainaa. Lue tästä, mitä vertaislainat ovat ja miten ne toimivat!

Hakijan ja sijoittajan vastuu

Niin hakijan kuin sijoittajankin kannattaa miettiä huolellisesti, millaiseen lainaan ryhtyy. Hakija voi tehdä sen virheen, että hakee ikään kuin varmuuden vuoksi lainaa liian korkealla korolla, jolloin hakijan maksukyky ei pidemmän päälle riitäkään. Tällöin vertaislainassa on sama riski kuin pikavipissä, mutta tämä on vältettävissä tiedostavalla lainan hakemisella.

Samoin sijoittajan on syytä katsoa tarkkaan, millainen maksukyky lainan hakijalla on. Vertaislainaa saattavat toisinaan hakea ihmiset, joiden taloudellinen suunnittelutaito ei ole kovin korkea, jolloin sijoittaja altistaa itsensä ja rahansa aikamoiselle riskille. Epäilyttävän korkeakorkoista, vaikkapa yli 30-prosenttista, lainaa hakevat hakijat kannattaa pääsääntöisesti ohittaa. Vertaislainat toimivat oikein hyvin, kunhan kaikki osapuolet toimivat järkevästi ja rahoitusalan hyviä tapoja noudattaen.

Vertaislainan edut

Koska vertaislainojen hakeminen ei ole Suomessa vielä kovin yleistä, markkinat eivät ole päässeet vakiintumaan. Hakijoita palvelussa on enemmän kuin sijoittajia, jolloin vertaislainoissa vallitsevat lainan antajien markkinat. Hakijat joutuvat anomaan lainaa hieman korkeammalla korolla kuin ehkä tulevaisuudessa, kunhan vertaislainat yleistyvät.

Parhaimmillaan vertaislaina leikkaa välistä pois isojen pankkien ja muiden rahoitusalan yritysten kiskurimaiset korot ja lisämaksut ja tekee vapaiden markkinoiden avulla lainan hakemisesta edullisempaa hakijoille ja tuottoisampaa yksityisille sijoittajille. Kuten 60-luvun heroiinikuningas Frank Lucas opettaa: leikatkaa välikädet pois, niin rikastutte.