Lainainfo.com: tajoaa lainatietoa.

Kun on aika hakea lainaa, on luonnollista, että mielessä pyörii monia kysymyksiä. Lainainfo.com on koonnut yleisimmät tiedustelut auttaakseen sinua lainan hakuprosessissa. Olipa kyseessä sitten lainat yleisesti tai erityiset lainaa koskevat huolenaiheet, meillä on vastaukset. Olet ehkä pohtinut, miten lainat toimivat tai miten voit hakea lainaa ilman vakuuksia. Tai ehkä mietit, mitkä seikat vaikuttavat lainan hintaan ja takaisinmaksuaikaan. Lainainfo.com tarjoaa kattavat tiedot lainaa hakevalle sekä vinkkejä, joilla lainan hakeminen on turvallista ja helppoa. Tutustu myös artikkeleihimme, joissa käsitellään lainan hakemisen edellytyksiä ja laina-arvioiden merkitystä. Ymmärrämme, että lainaa hakiessa, oli summa sitten 500 tai 60 000 euroa, jokaisella on yksilölliset tarpeet ja toiveet lainan suhteen.

Lainat ja luotot lyhyesti

Lainalla tai luotolla tarkoitetaan tavallisesti velkaa, joka on otettu korvausta eli korkoa vastaan. Lainasta laaditaan sopimus, jossa velallinen sitoutuu maksamaan luoton takaisin sovituin ehdoin.

Lainan hinta

Lainasopimuksessa määritellään mm. lainan takasinmaksuaika sekä lainan hinta, joka sisältää korot ja palvelumaksut. Yleisesti lainan korko määräytyy viitekorosta, johon lisätään lainaavan tahon voitto-osuus eli marginaali. Marginaalin suuruuteen vaikuttavat valittu lainamuoto sekä laina-aika. Koron lisäksi peritään usein erilaisia palvelumaksuja, kuten tilinavausmaksu, tilinhoitomaksut, käsittelymaksut ja osamaksulisä.

Lainojen korot

Korko on lainaksi saadusta pääomasta maksettava hyvitys eli lainasopimuksen hinta. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan. Vaihtuva korko tarkastetaan sovitun ajanjakson välein (=korontarkistusperiodi), jolloin korkoprosentti on sidottu viitekorkoon. Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, jota käytetään yleisesti rahalaitosten palveluiden hinnoittelussa.

Joitain yleisesti käytettyjä viitekorkoja

EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE)

Euribor on Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko, joka perustuu euroalueella toimivien pankkien välisten talletusten korkotarjouksiin. Euribor-korko määräytyy tietyn jakson aikaisten noteerausten keskiarvon mukaisesti. Jakson pituudeksi voidaan valita 1, 3, 6, 9 tai 12 kuukautta.

PRIME (PRIME INTEREST RATE)

Prime-korko on yksittäisen pankin itse määrittelemä viitekorko. Prime tarkistetaan yleensä vuoden aikana muutamia kertoja.

Lainan todellinen vuosikorko

Lainan todellinen vuosikorko muodostuu lainan korosta sekä kaikista muista lainanottajalle aiheutuvista kuluista. Luoton tarjoajan tulee ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko.

Erilaisia lainamuotoja

Kulutusluotot

Kulutusluotoiksi katsotaan kaikki kulutustarkoitukseen otetut vakuudelliset ja vakuudettomat luotot. Vakuudettomille luotoille ovat tunnusomaisia lyhyt laina-aika, suhteellisen pienet lainasummat ja korkeat korot. Vakuudellisten luottojen korot ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin vakuudettomien. Kulutusluotot voidaan jakaa myös tililuottoihin, kuten luottokortit ja kertaluottoihin, kuten pikavipit ja osamaksu.

JOITAIN KULUTUSLUOTTOESIMERKKEJÄ
LUOTTOKORTIT

Luottokortit voidaan jakaa esim. maksuaikakortteihin ja varsinaisiin luottokortteihin. Maksaikakortilla otettavasta lyhytaikaisesta luotosta ei peritä korko erillistä korkoa vuosimaksun lisäksi. Varsinaisissa luottokorteissa käyttömaksun lisäksi peritään vuosittainen korko ja saldon voi maksaa pidemmän ajan kuluessa.

PIKAVIPIT

Pikavipillä tarkoitetaan yleisesti vakuudetonta suhteellisen pientä lainasummaa (20-1000 €). Pikavipeille tunnusomaista on nopea lainapäätös ja lyhyet laina-ajat. Pikavipin todelliset vuosikorot voivat olla tuhatkertaiset Pikavippiä haetaan tyypillisesti tekstiviestillä tai verkossa.

OSAMAKSU

Osamaksu on maksutapa, jossa tuotteen tai palvelun hinta maksetaan useassa erässä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppasumma on maksettu. Osamaksulla ostettaessa ostos tulee yleensä kalliimmaksi kuin käteisellä.

Pieni lainasanasto

KORKO

Lainaksi saadusta pääomasta maksettava hyvitys eli lainasopimuksen hinta.

KIINTEÄ KORKO

Korko pysyy koko laina-ajan yli muuttumattomana.

VAIHTUVA KORKO

Korko tarkastetaan sovitun ajanjakson välein (=korontarkistusperiodi) ja korkoprosentti on sidottu johonkin viitekorkoon.

VIITEKORKO

Luoton korko määräytyy usein viitekoron perusteella. Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, jota käytetään rahalaitosten palveluiden hinnoittelussa.

KORKOMARGINAALI

Korkojen välinen ero (esim. pankin perimän koron ja viitekoron välinen ero). Marginaalilla voidaan tarkoittaa esim. pankin voitto-osuutta tarjotuista lainoista

KORONPORRASTUS TAI LIUKUVA KORKO

Koron suuruus määräytyy lainan tai luoton käyttöasteen mukaan.

KORONTARKISTUSPERIODI

Vaihtuvakorkoisen lainan tai luoton korko tarkistetaan tietyin ajanjaksoin.

ENIMMÄISKORKO ELI KORKOKATTO

Korolle asetettava yläraja.

VÄHIMMÄISKORKO ELI KORKOPOHJA

Korolle sovittu alaraja.

KORONKORKO

Pääoma ja edellisellä korkokaudella kertynyt korko kasvavat koronkorkoa.

KORKOPÄIVÄ

Korkopäivä on koronmaksupäivä.

KORKOVUOSI

Korkopäivien lukumäärä vuodessa.

LAINA-AIKA

Laina-aika on aika, jonka kuluessa laina sovitaan maksettavaksi takaisin.

TODELLINEN VUOSIKORKO

Todellinen vuosikorko muodostuu lainan korosta sekä kaikista muista lainanottajalle aiheutuvista kuluista. Luoton tarjoajan tulee ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko.

KULUTUSLUOTOT

Kulutusluotoiksi katsotaan kaikki kulutustarkoitukseen otetut vakuudelliset ja vakuudettomat luotot.

LUOTTOKORTIT

Kortteja, joilla saa luottoa luottoyhtiöiltä.

MAKSUAIKAKORTIT

Lyhytaikaisesta luotosta ei peritä erillistä korkoa vuosimaksun lisäksi. Luoton koko saldo tulisi maksaa eräpäivään mennessä.

VARSINAISET LUOTTOKORTIT

Vuotuisen käyttömaksun lisäksi luotosta peritään korko. Luoton saldo voidaan maksaa pidemmän ajan kuluessa.

PIKAVIPIT

Pikavipillä tarkoitetaan yleisesti vakuudetonta suhteellisen pientä lainasummaa (20 – 1000 €). Pikavipeille tunnusomaista on nopea lainapäätös ja lainan lyhyt aika. Pikavipin voi hakea tyypillisesti tekstiviestillä tai verkossa.

OSAMAKSU

Maksutapa, jossa tuotteen tai palvelun hinta maksetaan useassa erässä.

Ajankohtaista