Lainainfo

Lainainfo.com-sivusto tajoaa lainatietoa ja pyrkii antamaan selkeän yleiskuvan seikoista, jotka kannattaa huomioida ennen lainapäätöksen tekemistä.

Lainat ja luotot lyhyesti

Lainalla tai luotolla tarkoitetaan tavallisesti velkaa, joka on otettu korvausta eli korkoa vastaan. Lainasta laaditaan sopimus, jossa velallinen sitoutuu maksamaan luoton takaisin sovituin ehdoin.

Lainan hinta

Lainasopimuksessa määritellään mm. lainan takasinmaksuaika sekä lainan hinta, joka sisältää korot ja palvelumaksut. Yleisesti lainan korko määräytyy viitekorosta, johon lisätään lainaavan tahon voitto-osuus eli marginaali. Marginaalin suuruuteen vaikuttavat valittu lainamuoto sekä laina-aika. Koron lisäksi peritään usein erilaisia palvelumaksuja, kuten tilinavausmaksu, tilinhoitomaksut, käsittelymaksut ja osamaksulisä.

Lainojen korot

Korko on lainaksi saadusta pääomasta maksettava hyvitys eli lainasopimuksen hinta. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan. Vaihtuva korko tarkastetaan sovitun ajanjakson välein (=korontarkistusperiodi), jolloin korkoprosentti on sidottu viitekorkoon. Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, jota käytetään yleisesti rahalaitosten palveluiden hinnoittelussa.

Joitain yleisesti käytettyjä viitekorkoja

 • Euribor
 • Prime
 • kiinteä korko
Euribor (EURo InterBank Offered Rate)

Euribor on Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko, joka perustuu euroalueella toimivien pankkien välisten talletusten korkotarjouksiin. Euribor-korko määräytyy tietyn jakson aikaisten noteerausten keskiarvon mukaisesti. Jakson pituudeksi voidaan valita 1, 3, 6, 9 tai 12 kuukautta.

Prime (prime interest rate)

Prime-korko on yksittäisen pankin itse määrittelemä viitekorko. Prime tarkistetaan yleensä vuoden aikana muutamia kertoja.

Lainan todellinen vuosikorko

Lainan todellinen vuosikorko muodostuu lainan korosta sekä kaikista muista lainanottajalle aiheutuvista kuluista. Luoton tarjoajan tulee ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko.

Erilaisia lainamuotoja

 • kulutusluotot
 • asuntolaina
 • opintolaina
 • autolaina/-luotto

Kulutusluotot

Kulutusluotoiksi katsotaan kaikki kulutustarkoitukseen otetut vakuudelliset ja vakuudettomat luotot. Vakuudettomille luotoille ovat tunnusomaisia lyhyt laina-aika, suhteellisen pienet lainasummat ja korkeat korot. Vakuudellisten luottojen korot ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin vakuudettomien. Kulutusluotot voidaan jakaa myös tililuottoihin, kuten luottokortit ja kertaluottoihin, kuten pikavipit ja osamaksu.

Joitain kulutusluottoesimerkkejä
 • joustoluotto
 • käyttöluotto
 • pienlaina
 • vertaislaina
 • luottokortit
 • osamaksu
 • pikavipit
Luottokortit

Luottokortit voidaan jakaa esim. maksuaikakortteihin ja varsinaisiin luottokortteihin. Maksaikakortilla otettavasta lyhytaikaisesta luotosta ei peritä korko erillistä korkoa vuosimaksun lisäksi. Varsinaisissa luottokorteissa käyttömaksun lisäksi peritään vuosittainen korko ja saldon voi maksaa pidemmän ajan kuluessa.

Pikavipit

Pikavipillä tarkoitetaan yleisesti vakuudetonta suhteellisen pientä lainasummaa (20-1000 €). Pikavipeille tunnusomaista on nopea lainapäätös ja lyhyet laina-ajat. Pikavipin todelliset vuosikorot voivat olla tuhatkertaiset Pikavippiä haetaan tyypillisesti tekstiviestillä tai verkossa.

Osamaksu

Osamaksu on maksutapa, jossa tuotteen tai palvelun hinta maksetaan useassa erässä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppasumma on maksettu. Osamaksulla ostettaessa ostos tulee yleensä kalliimmaksi kuin käteisellä.